Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 03-06-2018

Hoe gaat het met de collegevorming?
Op 15 mei werd het raadsprogramma gepresenteerd. Dat is een programma op hoofdlijnen waar het in de komende vier jaar in de gemeente Aalten over moet gaan. Duurzaamheid en vitale economie, omzien naar elkaar en burgerparticipatie zijn belangrijke termen. Dit raadsprogramma is opgesteld door een werkgroep uit de raad met twee vertegenwoordigers per fractie en een onafhankelijke procesbegeleider. Op 22 mei werd de “Visie 2025” vastgesteld: een stuk waarin o.a. na een uitgebreide enquête onder de inwoners een stip op de horizon gezet wordt waar het heen moet met de gemeente Aalten. Ook hierin worden als duurzaamheid, andere verhoudingen tussen overheid en burgers en bedrijven, vernieuwing. Beide documenten zijn een basis voor de komende raadsperiode. Op 23 mei werd dit raadsprogramma dan ook met instemming van alle partijen  in de raad vastgesteld: van links tot rechts, van progressief tot conservatief, van christelijk tot onafhankelijk, van lokale tot landelijke partijen.
Verslag van de informateur en benoeming formateurs
Op woensdag 23 mei kwam het verslag van de informateur naar de raad. Hij had met alle partijen gesproken en het leek hem het beste om eerst maar eens een college te vormen bestaande uit 2 CDA-wethouders, 1 van de GB en 1 van de VVD.  Die tweede CDA-wethouder moest dan wel buiten de gemeenteraad en –politiek maar inde gemeente Aalten gezocht worden. Als dat niet zou lukken zou  er gekeken moeten worden naar CDA, VVD, GB, D66 elk één of deeltijd. Dat advies zorgde voor nogal opgetrokken wenkbrauwen. Vooral de twee wethouders (of 1,5 van het CDA) was duidelijk tegen de wil van de tweede partij, Gemeentebelangen. De volgende fase is nu het werken met een formateur. De raad vond het goed dat in dit geval twee formateurs aan de slag zouden gaan te weten de fractievoorzitters van CDA en die van GB. Deze twee heren hebben vanaf donderdag 25 mei gesprekken gevoerd met de partijen CDA, GB en VVD. Op  donderdag 31 mei kwam via de Gelderlander naar buiten dat  er een verschil van mening is binnen de beoogde coalitie, althans de onderhandelaars.  Gemeentebelangen vindt nl. een aantal van twee wethouders voor het CDA voor deze partij niet reëel en overbedeeld.  GB wil graag verder met de volgende optie: CDA, GB, VVD en D66. Dit was optie 2 van de informateur. Als het CDA dat ook wil, wordt die combinatie eerst onderzocht. 
Interessante voorlichting over wonen.
Dinsdagavond organiseerde het college voor de raadsleden een voorlichtingsavond over wonen en woningbouw. Daar werden een paar onderzoeken toegelicht. Allereerst het Achterhoekse Woon- en Leefbaarheidsonderzoek. Wij zijn met z’n alleen een tevreden volkje. De leefomgeving krijgt een 7.9 in de gemeente Aalten. De kwaliteit van de woning een 7,9  en de veiligheid een 8,2. In Bredevoort zelfs een 8,3. Wat ten opzichte van de vorige enquête (2012) een beetje gedaald is , is het cijfer voor “overlast door anderen”.  Dat scoort nu in Bredevoort (en trouwens ook in de hele gemeente)op 7,5). In Bredevoort was dat in 2012 8,3. Nu is daar natuurlijk de vraag: zijn we met z’n allen wat minder verdraagzaam geworden of  denken we minder aan overlast voor buren. Een ander opvallend gegeven uit dit onderzoek. Mensen doen wat anders dan ze zeggen. Vooral de ouderen zeggen wel te willen verhuizen naar een kleinere woning maar doen dat niet. Een beetje zorgelijk is de hoge percentages huiseigenaren  (juist van de wat minder moderne woningen) die niet het belang van investeren in de woning inzien. Dat heeft te maken met het rendement. Toch verwacht men dat de woningen die nu niet al te modern en een beetje verouderd zijn heel moeilijk verkoopbaar zijn over een jaar of 10-15, wanneer het aantal jongeren en starters nog weer gedaald is het aanbod huizen door overlijden van de eerste babyboomers zal toenemen. Leerzaam.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu