Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 27-01-2018

Buurthuizen en Kulturhusen in gesprek

Dinsdag kwam de gemeenteraad bij elkaar. De eerste keer onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester de heer Stapelkamp.  Zagen wij zijn omvang al iets toenemen? Er stonden drie agendapunten uit het sociaal domein centraal. Allereerst de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over de buurt- en Kulturhuser. Er was een redelijke overeenstemming in de raad over een paar dingen: het rapport heeft wel lang geduurd en is wel erg dik. De buurthuizen vervullen een onmiskenbare rol in de de kernen en buurtschappen. De financiële positie is bijna onvergelijkbaar, maar de mogelijkheden voor reservering voor onderhoud zijn gering. Maar ook dat de buurthuizen aangegeven hebben een meer duidelijker rol (en steun) van de gemeente te willen zien en vooral ook te willen samenwerken. In de aanbeveling werd een set van randvoorwaarden geschetst waaraan toekomstbestendige buurthuizen moeten voldoen. Die laatste aanbevelingen ging de fractie van het CDA te ver. Zij zagen daarin een blauwdruk en vonden nieuw en verder onderzoek niet nodig. Vandaar dat er een amendement  rondging om het rapport voor kennisgeving aan te nemen en het college te vragen 1 keer per jaar in gesprek te gaan met de buurthuizen. Dat ging alle andere fracties veel te ver of zo je wilt niet ver genoeg. Natuurlijk moet het college aan de gang met de aanbevelingen. Immers het beleid rond Kulturhusen is opgesteld in een heel andere tijd. Met de opdracht om in gesprek te gaan was uiteraard iedereen het eens. Dat had volgens sommigen al veel eerder moeten gebeuren. Het gaat er om dat er nu een keer een proces van “co-creatie”op gang komt om de buurthuizen goed te ondersteunen. En daar moet het College samen met de besturen het voortouw in nemen. Geholpen door Figulus. De CDA-fractie zag het onhaalbare van haar ideeën in en trok het amendement in.

De Aaltense Uitdaging

Een mooi idee: bedrijven leveren (overtollige) spullen en kennis aan organisaties en instellingen die zich op het sociale vlak bezighouden. Dat doen ze door matches te maken. De organisatie daaromheen kost geld. Een deel wordt opgebracht door fondsen en de bedrjven zelf; een deel wordt bij de gemeente gevraagd. Het gaat om een bedrag van € 10.000 per jaar. Daar kan lang over vergaderd en zelfs geschorst worden. De Progressieve Partij vond het gek dat de VVD een amendement indiende die nog over haar eigen voorstel van november heenging. Toen was het 10.000 in 2018 en 5.000 in 2019. Nu is het 10.000 elk jaar. Wel was de PP samen met HMV van mening: of je steunt het initiatief goed of niet, maar niet half. Volgens Dierssen (CDA) moest de Uitdaging nog weer twee jaar een kans hebben. Hoe precies zei hij niet. De Progressieve Partij stelde voor om 2018 te subsidiëren en in 2019 een besluit te nemen over de volgende jaren naar aanleiding van een plan dat de Uitdaging samen met Figulus en de gemeente geschreven heeft hòe  het bedrijfsleven kan helpen bij de sociale vraagstukken. Dat rapport was er wel , maar daar had het college nog niks mee gedaan. Er werd geschorst en de raad besloot voor 3 jaar 10.000 euro beschikbaar te stellen en in die periode te werken aan “inbedding” in de stuctuur zoals o.a. in dat rapport beschreven staat.

Armoede onder kinderen

Er lag een voorstel om wat activiteiten te financieren die de armoede onder kinderen moet wegnemen. Zo zouden 25 kinderen van een Jeugdsportfonds gebruik kunnen maken. Alle kinderen (dus ook in de lagere schoolleeftijd) komen in aanmerking voor steun bij schooluitgaven. En ouders met een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum kunnen een beroep doen op de regelingen. Niemand was daartegen, maar iedereen vroeg zich af of de kinderen om wie het gaat bereikt worden. Instellingen zoals radio Aladna, Fonds Kinderhulp hebben bewezen wel bereik te hebben. Daarom werd er een pleidooi gehouden om daarmee samen te werken. Op verzoek van HMV wilde de wethouder de mogelijkheden onderzoeken om als gemeente in gevallen van gezinnen met kinderen de schulden over te nemen en een afbetalingsregeling te treffen.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu