Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 04-11-2017

Week van de democratie smaakt naar meer

Maandag kwam de agendacommissie bij elkaar om de agenda’s van de raad en de Rondetafelbijeenkomsten voor de komende maand vast te stellen. De burgemeester, dhr. Gerritsen, stelde dat het het coalitieakkoord zo’n beetje was uitgevoerd en dat er niet zoveel punten meer open stonden. Vandaar dat de agenda’s wat mager gevuld zijn. De komende RTG komt in elk geval het voornemen aan de orde om een deel van het gebouw van Groot Deunk over te doen aan de Oranjevereniging in Barlo. De commissie was aangenaam verrast over het enthousiasme van Schaersvoorde over de week van de democratie. In juni bezochten veel klassen de “democatiefabriek”, een interactief spel over democratie en werking van  de gemeenteraad. Eigenlijk wilden ze dat wel weer. Dus daar wil de agendacommissie graag aan mee werken.  Voorwaarde was dan volgens Pennings (CU) dan wel dat ook alle partijen inzet moeten leveren. Iedereen knikte. Toch is dat altijd wel weer een gevoelige kwestie. Niet elk raadslid kan zich overdag vrijmaken. Er zijn fracties met veel pensionado’s  of anderszins mensen  die geen werkverplichtingen  hebben.. Die kunnen een wat grotere bijdrage leveren aan activiteiten overdag. En tenslotte zijn er natuurlijk fracties die relatief veel tijd hebben, maar die hun prioriteit ergens anders leggen. Het heeft weinig zin elkaar daarover de maat te nemen.

Rol gemeente bij buurthuizen

De rekenkamercommissie heeft de rol van de gemeente bij buurthuizen onderzocht. Dat loopt al een tijdje. Het eindrapport aan de gemeenteraad moest eerst langs B. en W.  Die reageerde nogal defensief. In plaats van het rapport als leerdocument te beschouwen schoot het college nogal in de verdediging. Reden om eens een goed gesprek te voeren tussen onderzoekers/adviseurs, de raad, enkele  collegeleden (2)  en enkele ambtenaren. Dat vond plaats op dinsdagavond. Het was moeilijk om tot een inhoudelijke dsicussie over de functie van buurthuizen te komen. Veel raadsleden kijken alleen naar de financiën en de bijdrage van de gemeente, en veel minder naar de functie van zo’n gemeenschapshuis in het gemeentelijk beleid. Het gevolg van de financiële blik is dan dat er een gevaar dreigt dat er op termijn bij sommige buurthuizen “de stekker eruit gaat”.  Vooral in sommige buurtschappen is het (getalsmatige) draagvlak er smal aan het worden. Is het dan verstandig om in Barlo bijvoorbeeld er nog meer m2’s  sociaal cultureel onroerend goed bij te zetten. Een meer inhoudelijke benadering ziet kansen in het ruimte bieden voor activiteiten in het kader van participatie of WMO.  De conclusie van deze avond was noch vlees, noch vis: elke situatie is anders en “je”moet zorgen dat er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt.  In één groep werd zelfs letterlijk gezegd: “wij gaan nu niet voorstellen om buurthuizen te sluiten (als dat al kan), er komen immers verkiezingen.

Uitdaging

Sommige raadsleden die overdag tijd kunnen vrijmaken waren aanwezig bij de Beursvloer van de Aaltense Uitdaging op donderdag in Dinxperlo.Daar werden “matches”gemaakt  tussen vragen van verenigingen en organisaties en een aanbod van bedrijven en instellingen.Een leuke methode om maatschappelijk betrokken ondernemen te promoten. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een flinke subsidie. Er werden die middag 51 matches gemaakt met een waarde van € 22.000 euro. 


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nlAutorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu