Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 26-09-2017

Steun voor bovenwindse eilanden
Maandag kwam de agendacommissie bij elkaar. Die bespreekt de agenda’s van de komende bijeenkomsten van de raad. Er lag een voorstel van de Progressieve Partij om de eilanden St. Maarten, Saba en St. Eustatius te steunen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft met het Rode Kruis afgesproken dat geld van de gemeenten voor 50% voor wederopbouw  en 50%  voor directe noodhulp bestemd is.  Daar kwam natuurlijk discussie over. Waarom niet Nepal, Bangla Desh of Oost-Groningen? Waarom moet dit op het bordje van de gemeenten liggen; is het niet een Rijkstaak. De gebruikelijke vragen bij dit soort acties. En het zijn terechte vragen die goed overwogen moeten worden. Eerder gaf de (voormalige) gemeente Aalten ook wel bij rampen: de tsunami, de aardbeving in Turkije. Ook altijd een bepaald bedrag per inwoner of een verdubbeling van acties uit de bevolking. Het door een ieder gedragen argument is nu dat het hier twee andere Nederlandse gemeenten (St. Eustatius en Saba) en een onderdeel van het koninkrijk (St. Maarten ) betreft. Een van de commissieleden riep de watersnoodramp in 1953 in herinnering; toen kwam er ook steun van gemeenten en organisaties over de hele wereld. En werd er ook niet gezegd: had Nederland die dijken maar hoger moeten maken. Volgens de burgemeester voelde ook het college er wel voor  om bijv. een euro per inwoner beschikbaar te stellen. Volgens het CDA zouden we mooi in het midden kunnen gaan zitten: 50 ct. Iedereen kon zich vervolgens vinden in een gezamenlijke motie die dat mogelijk maakt. Die zou dan zonder de nodige toelichtingen en discussies door de hele raad worden aangenomen en ondertekend door alle fractievoorzitters. Zo gezegd zo gedaan:  de VVD wilde nog wel opmerken dat er in het vervolg spelregels zouden moeten komen.
“Noordkoreaanse” stembusuitslagen.
“Ik voorspel een uitslag van 21-0”, zo verwoordde de fractievoorzitter van de Progressieve Partij het unanieme enthousiasme in de raad voor de plannen voor Sportpark Zuid,.  Alle fracties probeerden – de een nog fraaier verwoord dan de ander-  aan te geven dat de samenwerking tussen de sportverenigingen op deze plek een prima zaak is. En dat het goed is dat de gemeente dit in een ingewikkeld spel van regeltjes rond privatisering ondersteunt.  Door die regels van privatisering is het zo dat de gemeentelijke bemoeienis bestaat uit een eenmalige investeringssubsidie en dat “de gemeente er dan ook vanaf is”, dan wel “de verenigingen op eigen benen moeten staan”.  Sommige fracties twijfelden hardop of dat onder de condities die het college heeft opgelegd in de toekomst wel kan. Zo is er behoorlijk beknibbeld op de investeringen (vooral op die van duurzaamheid) en is de exploitatiebegroting krap.  Dat betekent dat  bij sommige verenigingen de contributie op termijn toch fors zal moeten stijgen. De wethouder zag weinig problemen, want de verenigingen zelf hadden deze begrotingen opgesteld en geloofden erin. Vooreerst voerde het optimisme, de opluchting dat het nu eindelijk zover was, en de trots dat dit mogelijk was de boventoon in de raadzaal. Daar waren wederom veel mensen van de clubs aanwezig.  CU-woordvoerder Noorman vond  het “jammer” dat sommige sprekers een link legden tussen het unanieme enthousiasme en de verkiezingen van maart volgend jaar. Waarop haar het advies gegeven werd goed op te letten of niet één partij dit succes naar zich ging toetrekken. Het succes heeft vele vaderen.
Onderhoud in kern bredevoort “bar en boos”
Volgens Bredevoorts Belang mankeert er het een en ander aan de onderhoudstoestand in de kern van Bredevoort. Men wil absoluut niet met de beschuldigende vinger wijzen naar het onderhoudspersoneel, maar vraagt zich af of er wel voldoende tijd en geld besteed wordt aan dat onderhoud. Vandaar dat er een klein groepje raadsleden met BB op stap ging op woensdag aan het begin van de avond. Ook wethouder Nijland was erbij en er ontstond een beetje een sfeer  van aanval en verdediging. De ouderwetse en uitgewoonde prullebakken weghalen? Ja, maar dat kost € 70.000; kanten van de Gracht maaien? Ja, maar daar zijn we over in gesprek met het Waterschap!  Historische lantaarns poetsen? Ja maar die zijn van Liander. Het was goed dat ook raadsleden uit Aalten zagen hoe het er uit ziet en hoe het verbeterd zou kunnen worden. Daar wordt wel op teruggekomen. Misschien kan er een ploeg vrijwilligers of horeca-ondernemers komen voor het “additionele” onderhoud:  poetsen van de strijklichten onder de bomen, smeren van de ïjzeren plattegrond” op ’t Zand, schoonmaken van de sokkel van Hendrickje. Net zoals bij de Ambstshof.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu