Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad.....

Toegevoegd op: 24-07-2017

Nog een keer lijstverbinding
 
Een oplettende lezer wees er op dat het stukje over de afgeschafte lijstverbinding niet helemaal compleet is. De beschreven situatie en het gegeven voorbeeld in het nummer van Bredevoorts Nieuws  van vorige week ging vooral over kleinere gemeenten (tot 18 zetels).
“Restzetels kunnen in Nederland verdeeld worden op een tweetal manieren. 
Uw voorbeeld is de methode van de grootste overschotten. Dit geldt in Nederland voor een vertegenwoordigend lichaam met 18 of minder zetels (zoals kleine gemeenteraden).
Dit was in Aalten van toepassing voor het samengaan met Dinxperlo. De oude raad toen had 17 zetels.
Maar sinds de herindeling (1 januari 2005) heeft Aalten 21 zetels. En dan wordt de methode , die van de grootste gemiddelden gehanteerd.
Bij deze procedure wordt het aantal stemmen voor elke partij gedeeld door het aantal behaalde volle  zetels + 1. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Indien er meer restzetels zijn, wordt de procedure herhaald met de
nieuwe tussenstand tot er geen restzetels meer te verdelen zijn.
De methode werkt meestal in her voordeel van grotere partijen en het is mogelijk dat een (grote) partij meer dan één restzetel behaalt.
Bij de gemeenteraadverkiezing in 2014 behaalde het CDA in Aalten door deze methode 2 restzetels!”
 
Vervuiling Bekendijk
Ook raadsleden lijken verstoken te blijven van nieuws vanuit het gemeentehuis tijdens de vakantieperiode. Daarover worden altijd vragen gesteld; hoe kan het dat de raad later geïnfomeerd wordt dan journalisten? Is dat onnadenkendheid van het college, slordigheid of opzet? Zo moesten ook de raadsleden in krant lezen dat het saneringsplan (voorwaar geen kattepis) van de Bekendijk door het College is aangenomen/ingediend bij de Provincie. Googlen levert een berichtje op waarin gezegd wordt dat de stukken opgevraagd kunnen worden bij de Provincie. Het zal ongetwijfeld juridisch dichtgetimmerd zijn, maar zo’n procedure bevordert de openheid niet.
 
Vaststelling besluit bodemsanering
Er is gemeld dat de bodem op de Misterstraat 39 - 39a/Bekendijk te Bredevoort is verontreinigd. Ook is een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.
Rechtsmiddelen
Voor het vaststellen van deze besluiten wordt de zogenaamde "verkorte" procedure gevolgd. Dit betekent dat de besluiten niet in ontwerp ter inzage zullen worden gelegd.
Belanghebbenden kunnen reageren op deze kennisgeving.
Op verzoek wordt een afschrift van onze besluiten toegezonden.
Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2017-010207,
zenden naar post@gelderland.nl post@gelderland.nl
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
 
Volgens de Gelderlander betreft het een behoorlijke vervuiling; de sanering daarvan zal de gemeente zeker zo’n 2 ton gaan kosten. In het verleden heeft wijlen de heer Henk Ruesink hier al eens op gewezen. Er schijnt op de plek hoek Bekendijk/Roelvinkstraat afval begraven te liggen van de  voormalige Dutch Button Works. Misschien straks nog interessant voor archeologen.

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu