Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 10-07-2017

Jaarrekening met twee stemmen tegen, voorjaarsnota unaniem aangenomen

In de laatste gemeentraadsvergadering voor de zomervakantie lagen twee belangrijke finaciële en beleidsmatige stukken voor. De jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017. De jaarrekening geeft inzicht in de uitgaven èn het gevoerde beleid: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Belangrijkste conclusie in de jaarrekening is dat er een tekort is van rond de vier ton. Maar dat is veroorzaakt door eenmalige mee- en tegenvallers. De tegenvallers zijn de afschrijvingen op de grondposities in het Kobus (vanwege het minder aantal woningen –reden voor HMV om tegen te zijn) en de gronden van het voormalig  werklandschap West (bij de Sondernnweg). Dat was voor de fracties van VVD , HMV en Progressieve Partij reden om te vragen naar een onderzoek voor de haalbaarheid van zonnepanelen op de stukken landbouwgrond die eerst duur zijn aangekocht voor industrieterrein. Wethouder Kok ontraadde dit idee krachtig met allerlei juridsiche argumenten van contractbreuk. Daar was de VVD gevoelig voor en  diende de motie die zij zelf had opgesteld niet in. De motie werd wel ingediend door HMV en PP. Maar werd afgestemd. Voor het CDA met o.a. de motivering dat men liever goede landbouwgrond weer terugverkocht aan landbouwer Luiten dan dat er slechtrenderende zonnepanelen op zouden komen te staan. De overige tegenstemmers waren bang voor het niet doorgaan van het stuk industrietrrein voor Aalbers wat al in procedure is. De indieners betoogden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op duurzame energiegebied  en dat de juridische voetangels en klemmen nu juist uit dat onderzoek moeten blijken.

Motie brede stoep breed gesteund

Vorig jaar heeft ook Nederland het verdrag voor rechten van mensen met een handicap ondertkend (duurde even). Dat betekent dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ook in de gemeente Aalten. Rolstoelers hebben aangegeven dat dat op sommige plekken te wensen overlaat, vooral de op- en aftritten van stoepen. Nu staat er al enkele jaren in de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen het “project brede stoep”.  Dat betekent dat in de kernen op systematische wijze de stoepen begaanbaar gehouden worden met voldoende breedte. Volgens de jaarrekening 2016 was dit project in 2017 klaar en kon het afgerond worden. Er is geen extra geld voor beschikbaar dus de vraag is hoe zo dit een project was. Hoe mooi zou het zijn als dit project voortgezet kon worden en dat systematisch de knelpunten voor de rolstoelers (o.a. aangegeven door een rolstoeler aan de fracties van de Progressieve Partij, CDA en GB) opgelost kunnen worden. Daartoe stelde de Progressieve Partij een motie voor met daarbij de overweging om in de begroting van 2018 een bedrag  hieraan te koppelen. In het voortraject steunden alle partijen behalve Gemeentebelangen dit idee en dienden gezamenlijk een motie in. Wethouder Nijland vond het eigenlijk een overbodige motie, maar wilde zich er ook niet tegen verzetten. Nadat de indieners hadden gezegd dat ze op hoofdlijnen geïnformeerd wilde worden over de resultaten (en niet elke stoep-verbetering) kon ook GB akkoord gaan.

Uitvalswegen in Dinxperlo

In Dinxperlo is de Beggelderdijk een soort uitvalsweg geworden. Tellingen hebben uitgewezen dat er behalve het noodzakelijk onderhoud niet veel hoeft te gebeuren. Een geheel nieuw trace kost zo’n 3 miljoen. Globaal berekend. Toch willen CDA, HMV, GB een nader onderzoek over de mogelijkheden voor een nieuw tracé voor de uitvalsweg in Dinxperlo. Wethouder Nijland ontraadde die motie omdat zo’n onderzoek ook veel geld kost. Vervolgens ging hij uitvoerig uitleggen hoe hij de motie uit zou gaan voeren. De fracties die de motie niet steunden overtuigden de indieners ervan om de motie aan te houden tot duidelijk is wat zo’n onderzoek kost. Dan kunnen ze altijd nog ja of nee zeggen.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu