Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 30-04-2017

Tussen de festiviteiten

Er waren festiviteiten genoeg de afgelopen week. Veteranendag en Koningsdag, aubades, kanonschoten,oranjebitters en oriënteringsritten en bands en bandjes, veel bandjes en muziek. Delintjesregen die voor de gemeente Aalten uit twee bestond. Ook onverwacht nieuws: de sluiting van het AZC Groot Deunk, nauwelijks twee jaar na de heropening. Daaroverkuntu lezen in kranten en krantjes.

Mediabeleid

Maandag kwam de zgn.agendacommissie bij elkaar. Deze bespreekt de agenda’s van de komende tijd en wat algemene dingen. De fractie van de Progressieve Partij had in de raad voorgesteld om eens een discussie te houden (al of niet met een deskundige) over het mediabeleid. Dit n.a.v.de licentie die de raad aan radio Aladna heeft gegeven, alsmede een subsidiebedrag, terwijl het een serieuze vraag is welke functie zo’n lokale radio nu in de gemeente vervult. Dat mag je jeook afvragen van kranten en huis-aan-huis-bladen. De meesten plaatsen klakkeloos persberichten die van gemeente of instellingen komen. In hoeverre draagt de media dan nog bij aan meningsvorming en democratie. De coalitiepartijen CDA en GemeenteBelangen voelden hier helemaal niets voor.Ook de VVD vond dat alles gezegd was en dat het jammer was dat de omroepen niet wilden samenwerken. De indiener van het idee (PP)probeerde uit te leggen dathet hier niet om de lokale omroep gaat,maar om alle media. Hij gafals voorbeeld datde nieuwsvoorziening van Aalten in de AD-De Gelderlander beperkt blijft door drie berichtjes per week uit dekoker van hetcollege. Toch hadden deze partijen er geen behoefte aan. Zij wilden er nietover praten. De wat kleinere partijen wel. In de agendacommise geldt one-man-one vote. Dus vierpartijen voelden wel vooreen discussie over de invloed van de media, de meerderheid van de raadsleden niet. Wethouder Rijks gaat nu kijken of hij zoiets kan organiseren.

Geen informatieavond over windmolens

Hetzelfde laken een pak ongeveer over de windmolenplannen aan de Goordiek. Vanuit Bredevoort was er de oproep aan de raadsfracties en raadsleden om een informatie-avond te houdenover deze plannen of windmolens in hetalgemeen. Volgens de Progressieve Partij zou die vraag van een burger positief  beantwoord moeten worden. Dat vond de PvdA  eigenlijk ook wel. Maarde rest van de fractievertegenwoordigers vond absoluut van niet. Meerdink wilde geen actiegroep tegen duurzame energie steunen. Gemeentebelangen vond zo’n avond nietnodig; immers dan kon elke burger wel van alles  gaan vragen. Ook vond  de fractievoorzitter van GB hetniet nodig om als raad te reageren. Dat kon elke fractie apart dan weldoen. De CDA-fractie  vond het een taak van de gemeente Winterswijk en de VVD zei dat ze genoeg informatie had omdat ze met Winterswijk één fractie vormen. In de raadvan 18 april was hier ook al over  gesproken naar aanleiding van nog niet-beantwoorde vragen van de fractie van de ProgressievePartij en de burgemeester gaf aan dat dit verzoek om een informatie-avond  meegenomen zou kunnen worden bij de antwoorden van het College. Dus het College zal de vraag beantwoorden. De aanwezige wethouder Rijks gaf nog als tip dat de nieuwe burgemeester van Winterswijk een speciaalemail-adres heeft geopend: nieuweburgemeester@winterswijk.nl :daar zouden dan ook mooi de mensen uit o.m. Bredevoort die vragen hebben hun opmerkingen kunnen maken.

Nieuwe bespreekpunten

De agendacommissie besloot ooknog om een drietal punten een keer te behandelen in een ronde tafelgesprek: demogelijkheden om een agrarisch bouwperceel fors te vergroten (verzoek heer Meerdink),de toestand van de Beggelderdijk in Dinxperlo. Hierover is een deskundigenrapport opgesteld dat door vooral Dinxperlose raadsleden in twijfel getrokken wordt. En een discussie over het erfgoedbeleid,ook een verzoek van de HMV-fractie. Die zal eerst aangeven  wat ze er precies mee bedoelen.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nlAutorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu