Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 10-04-2017

Energie-inkoop in aparte bv

Dinsdag was er een rondetafelgesprek over een paar onderwerpen. Allereerst stond de erfgoedverordening op de rol.  Deze verordening is een uitvloeisel van het gezamenlijke erfgoedbeleid van Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Een van de meest in het oog springende  mogelijkheden in die verordeningen is het verplichte opknappen van in elk geval rijksmonumenten. Dat betekent dat de gemeente eigenaren van deze monumenten kan verplichten iets aan onderhoud c.q. verbetering te doen. Blijft men nalatig, dan kan de gemeente het noodzakelijk onderhoud zelf uitvoeren op kosten van de eigenaar.  De heer Meerdink (HMV) wilde naast de algemene verordening ook graag een keer spreken over de individuele  woningen die hieronder vallen bijv. volgens hem een “pand in Bredevoort, waarvan iedereen wel weet welke ik bedoel”.  Het is niet de taak van de raad om over individuele  bouwprojecten te besluiten.

Een tweede  bespreekpunt was de organisatie van de inkoop van groene energie. De 8 Achterhoekse gemeenten willen groene energie inkopen die zoveel mogelijk ook in de regio geproduceerd is. Zo blijven de opbrengsten ook in de regio.  Voor alleen deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten de Agem Gemeenten BV oprichten, om zo via “inbesteding” de energie te kunnen inkopen. Dus om aanbesteding op de markt te voorkomen. Dit alles wel tegen de geldende marktprijzen.  Vooral Gerben Navis van de VVD had hier veel vragen over. De VVD is bang dat de marktwerking verstoord wordt. Volgens wethouder Nijland  is het zo dat “de heer Navis het niet helemaal begrijpt” en dat er geen sprake is van verstoring van marktwerking, maar gewoon een aparte bv zonder directeur en apparaat om de energie in te kunnen kopen van AGEM BV (die ook aan particulieren en bedrijven levert).

Verevening jeugdzorg

De jeugdzorg is in veel gemeenten een hoofdpijndossier. Men heeft vaak het gevoel dat er onvoldoende gestuurd kan worden terwijl de rekening wel bij de gemeenten terecht komt. Soms is het ook gewoon een geval van(financiële !) pech als er in een gemeente kinderen wonen die veel zorg nodig hebben. Dan kunnen de kosten voor de ene gemeente hoger oplopen dan in een andere, terwijl de bijdragen van het rijk via een verdeelmodel vastliggen. Daarom hebben de gemeenten in de Achterhoek afgesproken de kosten “te verevenen” tussen 8 acht gemeenten. Dus alle bijdragen van het Rijk op één hoop en daar de kosten van betalen. Dat kwam Aalten wel goed uit in 2015. Een bedrag van plm. € 800.000,-- Nu wordt afgesproken ook dat systeem voor 2017 te handhaven.  Het blijft daarnaast natuurlijk noodzaak dat elk kind de juiste zorg ontvangt die er nodig is, dat daarvoor goed overleg is tussen deskundigen waaronder artsen en dat een ieder kostenbewust is en ook vooral kijkt welke problemen er in het netwerk en omgeving van het gezin kunnen worden bestreden. Volgens mevrouw Plug (PP) is daar nog veel in te verbeteren. Ook landelijke rapporten waarschuwen steeds maar dat er wachtlijsten voor de intensievere zorg aan het ontstaan zijn. Volgens wethouder Rijks loopt  in de gemeente Aalten alles goed, voor zover hij kan overzien.

Wonen en leegstand

Maandagavond waren een paar raadsleden aanwezig op de leegstandsbeurs in Doetinchem. Een gezamenlijk en leuk initiatief van Achterhoek 2020. Elke Achterhoekse gemeente zette hier een  of meer “leegstaande panden “ in de etalage en probeert hier ontwikkelaars of belangstellenden voor te vinden. Zo brengt de gemeente Aalten een drietal panden in: station te Aalten, boerderij ’t Welsker in de Heurne en Dames te Beesthuus in Dinxperlo. Zie ook: http://vastgoedetalageachterhoek.nl/locaties/

Ook boog het college zich over het zgn. stoplichtenmodel naar aanleiding van alle inspraak, suggesties en kritiek van de afgelopen herfst en winter. Dit resulteerde er in dat het college voorstelt toch iets meer woningen toe te staan tot 2025:  geen 340, maar 450 nieuw te bouwen woningen. Voor de meeste van deze nieuwe woningen zijn al bestemmingsplannen  en in sommige gevallen ook al bouwaanvragen. Het nieuwe voorstel komt in dit voorjaar naar de raad.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu