Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 15-03-2017

Commissaris  naar Aalten
Op maandag 6 maart  kwam de Commissaris van de Koning naar de gemeenteraad van Aalten. Hij kwam commentaar geven en vragen stellen over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Bijna 500 mensen hebben gereageerd  met suggesties waar zo’n nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Daarop heeft een commissie (die vanaf nu als vertrouwenscommissie is geïnstalleerd) een profielschets gemaakt waaraan sollicitanten zich kunnen spiegelen.  De commissaris maakte een paar opmerkingen. In de profielschets staat dat de nieuwe burgemeester een ervaren bestuurder moet zijn, al of niet afkomstig uit het bedrijfsleven. De commissaris gaf aan dat naar zijn mening de  burgemeester ook ervaring in het openbaar bestuur moet  hebben en een krachtig bestuurder moet zijn. Ongetwijfeld met het oog op de wethouders-akkefietjes die de gemeente in het verleden heeft gehad. Verder wees hij er op dat in de profielschets  niets gezegd werd over leeftijd, man of vrouw of politieke kleur. “Dat speelt dan ook vanaf nu geen rol meer”, aldus de commissaris. Hij was ook erg te spreken over de uitvoering en vooral het filmpje van de profielschets. Alle informatie hierover kun je vinden op de site van de gemeente Aalten.
 
 
Rondetafelgesprek over herstelacties bestemmingsplan landelijk gebied.
 
Dinsdag waren er twee rondetafelgesprekken. De eerste ging over de herstelacties in het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied. De Raad van State heeft een deel daarvan, de plandelen met de aanduiding "intensieve veehouderij" en de plandelen " specifieke vorm van agrarisch-ontwikkelingslocatie intensieve veehouderij" geschorst omdat onvoldoende uit de planregels blijkt wat de referentiesituaties is ten opzichte waarvan de stikstofdepositie niet mag toenemen. Een hele mond vol. Kort gezegd, de stikstof uitstoot mag bij uitbreidingen niet toenemen. Daarom heeft de gemeente de laatste maanden uitgebreid in kaart gebracht wat per bedrijf de huidige uitstoot is. Een hele klus. En een ingewikkelde materie. Volgens Bruil van HMV kon het zo niet omschreven worden. Hij is professor in agrarisch recht. Afgesproken is dat er nog goed gekeken wordt hoe het juridisch allemaal in elkaar steekt. De raad wordt voor de raadsvergadering op de hoogte gebracht.
 
Een ander herstelpunt was de jachthut van  Frenken in het Beestmanbos. Dit begint aardig op een soap te lijken. De advocaat van de eigenaar van de jachthut was aanwezig om in te spreken. Volgens hem is het nu beter omschreven wat het doel is van het gebouw. Hij wilde het geen jachthut meer noemen, want dat dekt niet helemaal de lading, het dient de instandhouding van het landgoed. Dus gewoon een berging was de vraag? De vraag aan de wethouder waarom hij stug volhoudt tegen twee gerechtelijke uitspraken in en wat daarachter zit werd beantwoord met de opmerking dat een meerderheid van de raad de illegale jachthut wilde legaliseren destijds. Deze jachthut heeft al heel wat stof doen opwaaien, heeft al klauwen met geld gekost aan adviseurs en juristen.
Wordt ongetwijfeld nog weer vervolgd.
 
Omroepmensen zijn goed in niet samenwerken.
 
Om de vijf jaar moet de gemeenteraad weer een advies geven aan het Commissariaat van de Media over de licentie van de lokale omroep. Dat advies verloopt eigenlijk maar langs één lijn: is het zgn. programma-bepalend orgaan (daarin zitten mensen die toezicht houden op de veelkleurigheid van het programma-aanbod)  “representatief”. D.w.z. zitten alle stromingen en geloven daar zo’n beetje in. Fluitje van een cent. Maar in de loop van januari/februari bleek dat er twee omroepen zijn die die licentie willen hebben. De eerste is radio-tv Aladna FM, die nu ook al uitzendt. En de tweede is een samenwerkingsverband waarin o.a. samenwerken omroep Gelre FM, de TV-krant, Dinxper FM  en Regio 8/Optimaal. Die samenwerking is nodig vanwege de nieuwe technieken als DABplus, maar ook volgens de (deels ingevoerde nieuwe) mediawet. Die ziet op het vormen van streekomroepen. Beide aanvragers probeerden de raadsleden elkaar ervan te overtuigen dat zijn “the first” waren . Maar de raadsleden hechtten alleen maar aan samenwerking en vroegen zich steeds maar af waarom die omroepmensen toch altijd ruzie met elkaar maken in plaats van samen te werken.  Beide aanvragers vonden dat ze best wilden samenwerken, maar dat zou het beste gaan als zij eerst de licentie zouden hebben (en het subsidie van plm. 14.000 per jaar).
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu