Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 06-03-2017

Huishoudelijke hulp vernieuwd?

Maandag kwam in het gemeentehuis de werkgroep 3D bij elkaar. Dat is een raadswerkgroep die probeert de ontwikkelingen in het sociaal domein (jeugd, wmo en participatie, vandaar 3D) te volgen. Vaak zijn de regelingen en ontwikkelingen zo ingewikkeld, dat het goed is ze in een aparte werkgroep te bekijken. Maandag kwam bijvoorbeeld aan de orde de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp voor de komende jaren. Die moet ingaan  in januari 2018, dus de voorbereidingen moeten nu van start. Er zijn langzamerhand weer rijksregels en uitspraken van rechters ontstaan die grote invloed hebben op vorm en prijs. Dan is er nog de regionale samenwerking. De zes Achterhoekse gemeenten denken niet hetzelfde over het fenomeen huishoudelijke hulp. Dat is al of niet ingegeven door financiën. Zo kiezen sommige gemeenten vaker voor de goedkopere alfa-hulp. De gemeente Aalten wil huishoudelijke hulp als een zgn. maatwerkvoorziening blijven zien: dus met een indicatie op grond van gesprekken. In de werkgroep werd geopperd om het takenpakket van dehuishoudelijk hulp iets uit te breiden, zodat mensen minder (duurdere) begeleiding nodig hebben. Ook willen sommige leden van de werkgroep van de alfa-constructie af. Ook moet de gemeente rekening houden met de opdracht van de staatssecretaris om “redelijke tarieven”aan te bieden. Het zou goed zijn om in de komende tijd ideeën hierover te verzamelen en dan te kijken hoe de huishoudelijkhulp het beste in te richten.

Estinea organiseert voorlichting voor mensen met een beperking

Woensdag 1 maart was er een leuke avond georganiseerd in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur zaten op de raadszetels en op de publieke tribune mensen van Estinea met een een licht verstandelijke beperking. Ze hebben een groepje gevormd dat ook door een Estinea-medewerker begeleid wordt dat actuele onderwerpen op de voet volgt. Nu heeft dat groepje een avond georganiseerd over de Tweede kamer verkiezingen. Raadsleden van  de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks waren aanwezig om hun partijstandpunten uit te leggen. De groep had vijf stellingen opgesteld, waarop de raadsleden konden reageren. Die gingen over  hulp bij het stemmen,  extra geld voor de ondersteuning van mensen met een beperking, sporten, openbaar vervoer en werken  bij bedrijven. Het was voor de raadsleden niet altijd even makkelijk om in heldere en eenvoudige taal ingewikkelde dingen uit te leggen. Opvallend was dat veel aanwezigen graag geholpen zouden willen worden bij het stemmen, hoewel dat in het stemhokje eigenlijk niet mag. Er kwamen wel wat ideeën om bijv. eerst het grote stembiljet in het stemlokaal goed te bekijken of dat thuis te doen, iets met foto’s of pixel/pictogrammen. Maar sommige partijen vinden het ook helemaal geen probleem als de voorzitter van het stembureau meegaat in het stemhokje. Vanuit de deelnemers zelf was er een beetje angst dat de andere stenmers dan te lang zouden moeten wachten.

De politieke verschillen werden het duidelijkst bij de opvattingen over de zorg. GroenLinks en de PvdA willen het eigen risico van € 380,-- per jaar afschaffen; ChristenUnie en het CDA verminderen en de VVD wil mensen die in financiële moeilijkheden daardoor komen ondersteunen.  GroenLinks en PvdA willen bovendien dat rijke mensen meer premie betalen dan armere mensen.  Na elke stelling konden de aanwezigen met een groen of een rood  bordje aangeven of ze de stelling en de uitleg van de partijen begrepen hadden. Daar moest nog wel een paar keer een nadere uitleg bij komen. Aan het eind van de avond, die omvloog gaven de aanwezigen aan dat ze het heel leuk vonden en dit ook wel graag willen herhalen bij de gemeenteraaadsverkiezingen volgend jaar.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu