Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 28-01-2017

Eerste kennismaking met wnd. burgemeester Gerritsen

Maandagavond konden de gemeenteraad en de fractievolgers kennismaken met de nieuwe waarnemend burgemeester Arnold Gerritsen. Hij wil ook apart nog met de fracties kennismaken. Er is al veel de krant geschreven over zijn werkverleden en carrière. Ook deze week kwam het bericht binnen  dat er flink gereageerd was op de oproep om aan tegeven wat voor soort burgemeester de nieuwe moet zijn. Ook op maandagavond had burgemeester Gerritsen zijn “vuurdoop”: de agendacommissie. Dat is de commissie binnen de gemeenteraad die –zoals het woord al zegt-  de agenda’s bepaalt van de raad en de ronde tafelgesprekken. Dat was voor hem nog niet het moeilijkste: na een half uur was de vergadering afgelopen.

Sportzalen in de raad

Dinsdag duurde de raadsvergadering wat langer. Eerst kreeg de nieuwe burgemeester de hamer overhandigd van de wnd. raadsvoorzitter.  Dhr Gerritsen vertelde meteen dat in tegenstelling tot zijn voorganger  hij deze hamer wel gewend was te gebruiken. Vooral voor het “afhameren”. Het bekrachtigen van een besluit. Gelukkig hoefde hij die avond niet veel af te hameren. Nadat Freek Diersen bloemen kreeg omdat hij een prijs gewonnen had, discussieerde de raad vooral over sport- en feestzalen.

De eerste staat in IJzerlo, die moet nodig vervangen worden.  Een complete renovatie kost € 530.000,-- Dan heb je ook een nieuwe sport- en feestzaal. Nu staat in de subsidieverordening dat buurthuizen een  maximum investeringssubsidie tegemoet kunnen zien van € 80.000,-- Dat was niet genoeg want de begroting van IJzerlo rekende op een gemeentelijk subsidie van € 144.000. Bovendien wilde IJzerlo nog een beroep doen op een Europees fonds Leader, waarmee ook nog een gemeentelijke bijdrage van € 60.000,-- gemoeid was.  De meeste fracties putten zich uit in allerlei complimenten  richting IJzerlo over saamhorigheid, participatie en noodzaak van deze investering (volgend jaar zijn er weer verkiezingen).  Sommige gaven zelfs aan dat deze wens  al in hun verkiezingsprogramma stond. De hoogte van het bedrag en de wijze van financiering deed er dan ook niet meer zoveel toe.  Het college deed dus het voorstel  om dit buiten de subsidieverordening om te beschouwen. Het bedrag van € 144.000 zou uit de reserve sociaal moeten komen. Over het bedrag van € 60.000 voor Leader werd in het voorstel niet gerept, want dat was een ander potje en traject.

Drie fracties hadden kritische vragen. Zo wilden PvdA, VVD en Progressieve Partij weten waarom niet even gewacht kon worden met dit voorstel omdat er nu een rekenkameronderzoek over de wijze van subsidiering  loopt.  “Geen sprake van” zeiden college en oppositie. Het moet nu beslist worden. Het leek wel of ze dachten: “Binnen is binnen”.  Bovendien gaf de wethouder uiteindelijk aan: als er vanavond geen besluit valt kan er geen aanvraag  Leader gedaan worden. Een tweede opmerking van de VVD was dat dit toch wel een groot project is voor een kleine buurtschap. De enthousiaste mensen van nu gaan misschien over 10 jaar iets anders doen. Je moet rekening houden met een terugloop van vooral jonge mensen. Ook daar zag de coalitie geen enkel gevaar in. De Progressieve Partij vond het vreemd dat het college pas na extra vragen had uitgelegd dat deze aanvraag buiten de verordening gehouden werd. Verordeningen (en bestemmingsplannen) zijn er toch voor de rechtzekerheid van zowel aanvrager als gemeente.  Volgens de aparte raadsmededeling die diezelfde middag nog verscheen kon het echter wel. Waar vooral  de Progressieve Partij en de PvdA over vielen was de financiering uit het sociaal domein. “Die is voor huishoudelijk hulp, jeugdhulp en de WMO en niet voor stenen”.  De HMV wilde het zelfs uit de onderwijspot financieren.  Na een schorsing waren de overige partijen het eens met financiering uit de algemene reserve. Reden voor de fracties om unaniem accoord te gaan ondanks de kritische en waarschuwende opmerkingen.

Sportzaal Nieuw Hessen

De opknap van de sportzaal van de school Nieuw Hessen ging er vlotter doorheen. Ook onomstreden dat dit moest gebeuren. Echter op initiatief van Bruil (HMV) werd nog wel even de vraag opgeworpen of dit nu een taak voor de gemeente was of voor het schoolbestuur. Als het nieuwbouw is voor de gemeente,  maar is dit nieuwbouw of onderhoud? 


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu